کد متلب محاسبه ی فشار بخار تری متیل پنتان با استفاده از معادلات آنتوان، ریدل، برون (Antoine Equation, Riedel Equation, Harlecher–Braun Equation)

فایل : کد متلب محاسبه ی فشار بخار تری متیل پنتان با استفاده از معادلات آنتوان، ریدل، برون (Antoine Equation, Riedel Equation, Harlecher–Braun Equation) دسته : برنامه نویسی ، سورس…

ادامه مطلب ...

کد متلب محاسبه ی تغییرات آنتالپی و آنتروپی با معادلات حالت

فایل : کد متلب محاسبه ی تغییرات آنتالپی و آنتروپی با معادلات حالت دسته : برنامه نویسی ، سورس ، پروژه کد متلب محاسبه ی تغییرات آنتالپی و آنتروپی با…

ادامه مطلب ...